Het Cultuurplatform Waadhoeke

Het Cultuurplatform Waadhoeke

Het Cultuurplatform Waadhoeke - Op initiatief van de gemeente Waadhoeke zijn en worden periodiek samenkomsten georganiseerd waarbij het gehele cultuurveld in onze gemeente welkom zijn. Het is moeilijk om iedere cultuur organisatie, verenigingen en stichting uit te nodigen, omdat geen zicht is op het totale cultuurveld.

 

Eerdere bijeenkomsten waren:

20 juni 2017 Martenamuseum Franeker

2 juli 2019 Groatekerk Sint Jacobiparochie

23 juni 2021 Gemeentehuis Waadhoeke te Franeker

7 juli 2021 Werkgroep ()

21 maart 2022 Teatertsjerke te Wier

Samenkomst 27 juni (vervallen)

13 oktober 2022 Informatieavond; Cultuur & Fondsen I.s.m. Stipe - Groate Kerk, St. Jacobiparochie