Nieuws van de Cultuur Makker

Nieuws van de Cultuur Makker

Als de nieuwe Cultuur Makker van Waadhoeke stel ik mij graag aan je voor.

Voor de gemeente Waadhoeke ga ik het cultuurveld in de regio leren kennen en projecten opzetten. Daarnaast breng ik kunstenaars, het (cultuur)onderwijs, musea, muziekverenigingen en allerlei andere cultuurprofessionals samen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een culturele vrijetijdsactiviteit je geestelijke vitaliteit geeft. Waar sport bekend staat dat het je vitaal maakt, doet cultuur dat ook. Dit besef is er wel, maar wordt te weinig als belangrijk gezien. Graag wil ik mijn steentje bijdragen. Dit doe ik vanuit Seewyn Kunsteducatie in Franeker.

Groeten van Roose!
Cultuur Makker van Waadhoeke

Gezocht: Koren- en Toneelverenigingen

Om het cultuurveld breed te verbinden en te ontmoeten, kom ik graag in contact met de koren- en toneelverenigingen van Waadhoeke. Laten we kennis maken en elkaar ontmoeten! Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie. Wie heeft de gouden tip(s)? Ga naar de website van de Cultuur Makker