De Cultuur Makker

De Cultuur Makker

Samen met de "Cultuur Makker" van Seewyn en de gemeente Waadhoeke zal gekeken worden hoe de bekendheid, samenwerking en de berichtgeving van gehele cultuursector in Waadhoeke verbeterd kan worden.

Website Cultuur Makker