Ateliers in Waadhoeke

Ateliers in Waadhoeke

Wordt aan gewerkt - niet compleet

Alie Kielstra Art - Menaam

Anske de Boer - Schalsum

Atelier Elbow - St Aannaparochie

Atelier Her Comis - St Jacobiparochie

Dorita Savert - Westhoek

Hendrik Elings - Sint Annaparochie

Hiske Wiersma - Berltsum

Jaap van Dijk - Tzummarum

Jetty Boterhoek

Fred Thoolen - Oudebildtzijl

Kirsten Zwijnenburg - Oude Bildtzijl

KunstKamer Franeker

Paulien Ploeger - St Jacobiparochie

Peter Zondervan - Oude Bildtzijl

René Tweehuysen - Oude Bildtzijl

Restauratieatelier E.E. Pars - Dronryp

Atelier Douwe Elias

Atelier Marco Goldenbeld

Atelier Andries Hogenhuis

Galerie & Art Shop Vassilev - Franeker