Toneelvereningen

Toneelvereningen

Overzicht toneelverenigingen waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.

Naar het totaaloverzicht van alle toneelverenigingen in Waadhoeke:

 


Totaaloverzicht Toneelverenigingen

Rederikerskeamer Demosthenes

Rederijkerskamer Onno Zwier Tzummarum

Toanielselskip Menaem

Toneelvereniging Elts syn Rol

Toneelvereniging Mei Nocht en Ynset

Toanielferiening Advendo Winsum (verv)

Toneelvereniging 't Wouterke

Tonielferieniging de Nijljochters

Toneelvereniging Hâld Moed

Toanielferiening OKK Marssum

Toneelvereniging Toi Toi Ouwe-Syl