Zangverenigingen in Waadhoeke

Zangverenigingen in Waadhoeke

Overzicht zangkoren waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.

Naar het totaaloverzicht van alle zangverenigingen in Waadhoeke:


Totaaloverzicht Zangverenigingen

Bliid Boadskip Sjongers

Chr. Bildts Mannenkoor

Chr. Mannenkoor Laus Deo

Different Sound

Dameskoor Leed-Vermaak

Gospelband Ichthus

Het Noordijper Kamerkoor

Koor de Singelsjongers

Kristlike Sjongferiening Halleluja Bitgummole

Mingd Koar Deinum

Popkoor Bitbeat (verv)

Popkoor FromUs

Shanty- en Willekoar de Blierbekjes

'T Franeker Akkoord

Tusken Waad en Wiid

Vocaal Ensemble Koarbizznizz

Vrouwenkwartet Femm'tet

Waadhoekekoor de Bútsoekers

Zangvereniging Nocht en Wille