Zangvereniging in Waadhoeke

Zangvereniging in Waadhoeke

Overzicht zangkoren waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.

Naar het totaaloverzicht van alle zangverenigingen in Waadhoeke:


Totaaloverzicht Zangverenigingen

Chr. Bildts Mannenkoor

Chr.Mannenkoor Laus Deo, regio Franeker

Dameskoor Different Sound Minnertsga

Dames Smartlappenkoor Leed-Vermaak

Gospelband Ichthus

Mannengroep 't Franeker Akkoord

Mingd Koar Deinum

Popkoor Bitchbeat Bitgummole

Shantykoor De Bútsoekers

Shanty-en Willekoar “De Blierbekjes”