Toneelvereningen zonder link

Overzicht van toneelverenigingen in de gemeente Waadhoeke waarvan niet bekend is of de gegevens actueel, compleet of in het kader van de AVG weergegeven kunnen worden.

Aanvullende informatie is welkom.


 1. Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen (Sexbierum)
 2. Toneelvereniging Alles Hat Syn Útfallen (Menaam)
 3. Toanielselskip It Sil Heve (Skingen)
 4. Toneelclub Ferdivedaasje (Oosterbierum)
 5. Toneelvereniging De Stringpraters ()
 6. Toneelvereniging Frysk Selskip It Klaverblêd (Deinum)
 7. Toneelvereniging Lyts mar krigel (Baaium)
 8. Toneelvereniging Nieuw Leven (Bitgummole)
 9. Toneelvereniging Nij Libben (Peins)
 10. Toneelvereniging Nut & Genoeg (Tzum)
 11. Toneelvereniging Tot Ons Genoegen (Sint Jacobiparochie)
 12. Toneelvereniging Willem van Haren (Ried)

Link Aanvraagformulier