Totaaloverzicht zangverenigingen in Waadhoeke

Totaaloverzicht Zangverenigingen in Waadhoeke. Actuele status januari 2023.

De link naar website of facebook zie linkpagina.

 

 
Actieve verenigingen Locatie
Bildts Frôlyskoor St. Annaparochie
Bliid Boadskip Sjongers Berltsum
Chr. Bildts Mannenkoor St.-Annaparochie
Chr. Mannenkoor Laus Deo Sexbierum
Dameskoor Leed-vermaak Franeker
De Lofstem Wjelsryp
Different Sound Minnertsga
Gospelband Ichthus  
Halleluja Bitgum
Het Noordijper Kamerkoor Menaldum/Baard
Koor de Singelsjongers Achlum
Mingdkoar Deinum Deinum
Popkoor Bitbeat Bitgummole
Popkoor FromUs Dronryp
Shanty- en Willekoar de Blierbekjes Winsum
'T Franeker Akkoord Franeker
Tusken Waad en Wiid Minnertsga
Vocaal Ensemble Koarbizznizz Dronryp
Vrouwenkwartet Femm'tet Menaam
Vrouwenkoor Frominae nog niet bekend
Waadhoekekoor de Bútsoekers St.-Annaparochie
Zangvereniging Nocht en Wille Marsum

 


Bijgewerkt dd 10 januari 2023 R. Vromans