Totaaloverzicht zangverenigingen in Waadhoeke

Totaaloverzicht zangverenigingen in Waadhoeke waarvan de actuele status nog niet bekend is (actief - slapend - opgeheven etc)

Met link naar website of facebook (zie linkpagina)

 1. Chr. Bildts Mannenkoor ()
 2. Chr.Mannenkoor Laus Deo, regio Franeker
 3. Dameskoor Different Sound (Minnertsga)
 4. Dames Smartlappenkoor Leed-Vermaak ()
 5. Gospelband Ichthus ()
 6. Mannengroep 't Franeker Akkoord ()
 7. Mingd Koar (Deinum)
 8. Popkoor Bitchbeat (Bitgummole)
 9. Shantykoor De Bútsoekers ()
 10. Shanty-en Willekoar “De Blierbekjes” ()
 11. Vrouwenkoor Multi Vocaal Franeker

  Geen link naar website of facebook bekend

 12. Chr. zangvereniging Looft den Heer (Oude Bildtzijl)
 13. Koor plattelandsvrouwen Het Bildt ()
 14. R.-k. kerkkoor Jubilate ()
 15. Chr. Oratoriumvereniging Immanuël ()
 16. R.-k. kerkkoor St. Cecilia Franeker ()
 17. Chr.gem. zangvereniging Halleluja ()
 18. Mannenkoor Sjongendewiis ()
 19. Mingdkoar Jubilate Ingelum ()
 20. R.-k. kerkkoor parochie Maria Geboorte ()
 21. Rypster Tsjerkekoar ()
 22. Vrouwenkoor Multi Vocaal Franeker ()
 23. Zanggroep Telling Voices - (Minnertsga)
 24. Zangvereniging Nocht en Wille (Marsum)


Bijgewerkt dd 20 mei 2022 (hv)