Totaaloverzicht toneelverenigingen in Waadhoeke

Overzicht Toneelverenigingen Waadhoeke waarvan de actuele status nog niet bekend is (actief - slapend - opgeheven)

Met link naar website of facebook (zie linkpagina)

 1. Rederikerskeamer Demosthenes (Dronryp)
 2. Rederijkerskamer Onno Zwier (Tzummarum)
 3. Toanielselskip Menaem (Menaam)
 4. Toneelvereniging Elts syn Rol (Berltsum)
 5. Toneelvereniging Mei Nocht en Ynset (Bitgum)
 6. Toanielferiening Advendo (Winsum)
 7. Toneelvereniging 't Wouterke (Dongjum)
 8. Tonielferieniging de Nijljochters (Spannum)
 9. Toneelvereniging Hâld Moed (Dronryp)
 10. Toanielferiening OKK (Marssum)
 11. Toneelvereniging Toi Toi (Ouwe-Syl)

  Geen link naar website of facebook bekend

 12. Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen (Sexbierum)
 13. Toneelvereniging Alles Hat Syn Útfallen (Menaam)
 14. Toanielselskip It Sil Heve (Skingen)
 15. Toneelclub Ferdivedaasje (Oosterbierum)
 16. Toneelvereniging De Stringpraters (Boksum)
 17. Toneelvereniging Frysk Selskip It Klaverblêd (Deinum)
 18. Toneelvereniging Lyts mar krigel (Baaium)
 19. Toneelvereniging Nieuw Leven (Bitgummole)
 20. Toneelvereniging Nij Libben (Peins)
 21. Toneelvereniging Nut & Genoeg (Tzum)
 22. Toneelvereniging Tot Ons Genoegen (Sint Jacobiparochie)
 23. Toneelvereniging Willem van Haren (Ried)

 


Bijgewerkt dd 20 mei 2022 (hv)