Cultuur in Waadhoeke

Cultuur in Waadhoeke

Doel is om een actueel overzicht te geven wat cultureel Waadhoeke te bieden heeft.

Cultuurplatform Waadhoeke

Op initiatief van de gemeente Waadhoeke zijn en worden periodiek samenkomsten georganiseerd waarbij het gehele cultuurveld in onze gemeente welkom zijn.


De Cultuur Makker

Samen met de "Kultuur Makker" van Seewyn en de gemeente Waadhoeke zal gekeken worden hoe de bekendheid, samenwerking en de berichtgeving van gehele cultuursector in Waadhoeke verbeterd kan worden.


De Startpagina Cultuur in Waadhoeke
Aanvraagformulier

Vereniging Waadklank

Waadklank op facebook

Cultuurplatform Waadhoeke

Website Cultuur Makker