Totaaloverzicht zangverenigingen in Waadhoeke

Totaaloverzicht Zangverenigingen in Waadhoeke. Actuele status januari 2023.

De links naar websites of facebook zie startpagina - [Zangverenigingen]

 

 
Actieve verenigingen Locatie
Bildts Frôlyskoor St. Annaparochie
Bliid Boadskip Sjongers Berltsum
Chr. Bildts Mannenkoor St.-Annaparochie
Chr. Mannenkoor Laus Deo Sexbierum
Dameskoor Leed-vermaak Franeker
De Lofstem Wjelsryp
Different Sound Minnertsga
Gospelband Ichthus  
Halleluja Bitgum
Het Noordijper Kamerkoor Menaldum/Baard
Koor de Singelsjongers Achlum
Mingdkoar Deinum Deinum
Popkoor Bitbeat Bitgummole
Popkoor FromUs Dronryp
Shanty- en Willekoar de Blierbekjes Winsum
'T Franeker Akkoord Franeker
Tusken Waad en Wiid Minnertsga
Vocaal Ensemble Koarbizznizz Dronryp
Vrouwenkwartet Femm'tet Menaam
Vrouwenkoor Frominae nog niet bekend
Waadhoekekoor de Bútsoekers St.-Annaparochie
Zangvereniging Nocht en Wille Marsum

 


Bijgewerkt dd 10 januari 2023 R. Vromans